7 niezawodnych sposobów na inwestowanie w złotoIstnieje wiele sposobów na inwestowanie w złoto. I choć niektóre z nich wiążą się z większym ryzykiem niż inne, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Złoto jest często postrzegane jako aktywo stanowiące bezpieczną przystań, które może pomóc Ci zabezpieczyć się przed inflacją i chronić Twój portfel w trudnych czasach. Ogólnie rzecz biorąc, inwestowanie w złoto wiąże się z wysokim stopniem ryzyka, ale nie oznacza to, że nie jest warte zbadania, jeśli chcesz dodać żółty metal do swojego portfela. Jeśli szukasz możliwości zainwestowania w złoto, możesz to zrobić na wiele różnych sposobów. Oto 7 niezawodnych sposobów na inwestowanie w złoto...

Exchange-traded funds

Exchange-traded funds (ETFs) to fundusze, które posiadają aktywa takie jak akcje, towary lub obligacje i podążają za danym indeksem. Oznacza to, że stanowią one koszyk papierów wartościowych, który odzwierciedla wyniki danego rynku lub sektora. Istnieją fundusze ETF, które posiadają złoto i mogą być dobrym sposobem na uzyskanie ekspozycji na żółty metal. Można w nie bardzo łatwo inwestować i obracać nimi na giełdzie. Należy pamiętać, że ETF-y niosą ze sobą większe ryzyko niż inne rodzaje inwestycji w złoto, takie jak złote monety czy kruszec. Dzieje się tak dlatego, że ETF-y mogą być zabezpieczone złotem lub innym aktywem. Jeśli coś stanie się z tym aktywem, może to mieć negatywny wpływ na ETF.

Złote monety i złoto kruszcowe

Złote monety i kruszec to jeden z najbardziej klasycznych sposobów inwestowania w złoto. Są one dostępne w różnych wagach i rozmiarach, ale zazwyczaj są wyceniane za uncję trojańską. Niektóre monety, takie jak Amerykański Złoty Orzeł czy Krugerrand, są zabezpieczone złotem, inne zaś, jak Chińska Panda czy Britannia, nie są. Podobnie jak w przypadku ETF-ów, cena złota zawartego w tych monetach i kruszcach jest zwykle wyceniana z premią powyżej aktualnej ceny spot. Jeśli zdecydujesz się na zakup złotych monet, pamiętaj, że niektóre z nich są rzadkie i mogą być trudne do sprzedania. Z drugiej strony, kruszec jest łatwiejszy do sprzedania i może być przetopiony i przerobiony na coś innego.

Fundusze wzajemne, które posiadają złoto

Fundusz powierniczy to rodzaj inwestycji, która obejmuje wiele różnych rodzajów aktywów, takich jak akcje i obligacje, i jest zarządzana przez profesjonalnego menedżera pieniędzy. Fundusze wzajemne są dostępne w szerokim zakresie rodzajów, w tym akcyjne, o stałym dochodzie, pieniężne i złota. Istnieją fundusze inwestycyjne, które posiadają złoto i mogą być dobrym sposobem na uzyskanie ekspozycji na żółty metal. Mogą być również niezawodnym sposobem na dywersyfikację portfela. Należy pamiętać, że fundusze inwestycyjne nie są przechowywane na fizycznym koncie złota. Są one utrzymywane w formie "syntetycznej", co oznacza, że zarządzający funduszem kupuje instrumenty pochodne, które śledzą cenę złota.

Exchange-trade notes

Exchange-trade note (ETN) to rodzaj instrumentu finansowego, który jest podobny do funduszu inwestycyjnego. Śledzi on cenę bazowego towaru lub aktywa, takiego jak złoto lub srebro. ETN-y są instrumentami dłużnymi emitowanymi przez instytucje finansowe, takie jak JP Morgan i Credit Suisse. ETN-y mogą być dobrym sposobem na zdobycie ekspozycji na złoto, ale są bardziej ryzykowne niż inne rodzaje inwestycji w złoto. Wynika to z faktu, że są to instrumenty dłużne emitowane przez instytucje finansowe. Gdyby te instytucje finansowe upadły, mógłbyś stracić pieniądze. Pamiętaj też, że cena, jaką płacisz za ETN, nie jest powiązana z ceną spot złota. Jest ona natomiast powiązana z wynikami ETN.

Tenders

Przetarg to oferta kupna określonej ilości złota po określonej cenie i w określonym terminie. Zwykle ogłaszają je spółki wydobywcze, banki centralne lub banki inwestycyjne. Przetargi są dobrym sposobem na uzyskanie ekspozycji na cenę złota, ale są ryzykowne. Wynika to z faktu, że nie są one wystawiane przez instytucję finansową ani dealera złota. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w przetarg, pamiętaj o tym, że prawdopodobnie będziesz musiał dokonać przelewu pieniędzy na rzecz osoby trzeciej, co zwiększa ryzyko oszustwa.

Fundusze inwestycyjne inwestujące w nieruchomości (REITs) posiadające złoto

Real estate investment trusts (REITs) to spółki, które posiadają i zarządzają aktywami nieruchomościowymi. Stanowią one rodzaj inwestycji kapitałowej, ale są opodatkowane jak obligacje. Istnieją REIT-y, które posiadają złoto i srebro. Mogą one być dobrym sposobem na zdywersyfikowanie portfela i uzyskanie ekspozycji na złoto. Pamiętaj, że REITs czasami wykorzystują kontrakty futures, by zyskać ekspozycję na złoto. Ponieważ kontrakty terminowe to zobowiązania do kupna czegoś po określonej cenie w przyszłości, REIT-y wykorzystujące kontrakty terminowe mogą być ryzykowne. Jeśli cena złota wzrośnie lub spadnie, kontrakt futures może wpłynąć na cenę, jaką zapłacisz za złoto.

Istnieje wiele sposobów na inwestowanie w złoto. Ważne jest, byś zrozumiał różne rodzaje inwestycji w złoto, zanim podejmiesz decyzję. Każdy z nich wiąże się bowiem z innym poziomem ryzyka i zysku. Fundusze giełdowe, złote monety i kruszec, fundusze inwestycyjne posiadające złoto, noty giełdowe, przetargi oraz fundusze inwestycyjne nieruchomości (REITs) posiadające złoto - to wszystko są rodzaje inwestycji w złoto. Mogą one być użytecznymi sposobami na uzyskanie ekspozycji na żółty metal, ale wiążą się z różnym stopniem ryzyka.