Masz dom, mieszkanie, działkę? Pamiętaj o podatku od nieruchomości!Liczne formalności związane z zakupem domu, mieszkania czy działki mogą przyćmić inne ważne obowiązki właściciela lub posiadacza nieruchomości. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prawną, podatek od nieruchomości musisz płacić każdego roku. Sprawdź, gdzie i w jakich okolicznościach złożyć zgłoszenie do gminy, a także jak opłacić należny podatek.

Podatek od nieruchomości – obowiązek zgłoszeniowy

Nabycie, przejęcie w posiadanie lub użytkowanie wieczyste gruntu lub obiektu budowlanego rodzi obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. Przede wszystkim czynność taką trzeba zgłosić. Organem podatkowym w tym wypadku będzie urząd miasta lub gminy właściwy według miejsca położenia (adresu) nieruchomości.

Jeśli jesteś osobę fizyczną, złóż druk IN-1 „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”. Jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną, właściwym dokumentem będzie deklaracja DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości”. W obu przypadkach na zgłoszenie masz 14 dni, licząc od dnia zakupu, przejęcia w posiadanie itp. nieruchomości.

Dodatkowo jako osoba prawna musisz składać deklarację DN-1 do końca stycznia każdego kolejnego roku. Samodzielnie wyliczasz w niej podatek od nieruchomości do zapłaty.

W jakim terminie i w jaki sposób zapłacić podatek?

Osoby fizyczne znajdą terminy i kwoty rat podatku w decyzji dostarczonej im z urzędu gminy. Zasadniczo podatek od nieruchomości płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby prawne same wyliczają podatek i płacą go bez wezwania: pierwsza rata do 31 stycznia, a wszystkie kolejne: do 15 dnia każdego miesiąca.

Każda gmina ma swój indywidualny rachunek bankowy do wpłat podatku. W przypadku osób fizycznych sprawa jest prosta – numer konta podany jest w decyzji. Osoby prawne znajdą ten numer na stronie urzędu. Część organów podatkowych nadaje podatnikom indywidualne numery rachunków, a informację o nich przesyła listownie. Jeśli masz wątpliwości w tej kwestii, skontaktuj się ze swoim urzędem przed dokonaniem płatności pierwszej raty.

Zwykle istnieje też możliwość dokonania zapłaty w formie gotówkowej. W tym wypadku również obowiązują indywidualne ustalenia urzędów. Czasem opcja ta jest dostępna np. tylko dla osób fizycznych i mikroprzedsiębiorców. Czasem urząd zdecydowanie preferuje płatności przelewem.

Okoliczności powodujące zmianę wysokości podatku

Warto pamiętać, że informację IN-1 lub deklarację DN-1 trzeba złożyć nie tylko przy zakupie nieruchomości, ale też w przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania. Taką zmianą jest przede wszystkim zmiana przeznaczenia nieruchomości – z wykorzystywanej wyłącznie prywatnie na użytkowaną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Stawka podatku od gruntów i obiektów budowlanych firm jest znacznie wyższa niż ta obowiązująca dla własności prywatnych.

W informacji IN-1 podaj zakres dokonanych zmian. Urząd gminy wyda wtedy nową decyzję o wymiarze podatku. Jeśli jesteś osobą prawną, wyliczeń musisz dokonać samodzielnie. Podatek w nowej wysokości opłać zgodnie z terminami rat – organ podatkowy nie wydaje odpowiedzi na złożoną deklarację DN-1.